STUBBEN

 

 • Intern tävling för Motala AIF OL
 • En klass: Alla tävlar om samma stubbe
 • Vandringspris, vandras under 5 år, tillfaler sedan till den som har fått mest poäng under 5 år
 • Årets Segrarare får låna vandringspriset under 1 år. Erhåller ett följepris.

Meriterandetävlingar:

 • Ultralång, natt, lång, medel, sprint och MTB-O med individuell start räknas.

 • Resultat ska finnas med i Eventor, registerad på klubbens Eventorsida under rubriken "klubben"-"tävlingsdeltagare" för att räknas.

 • De 10 bästa tävlingar räknas.

Poängberäkning:

 • Startpoängen är 100 poäng per start för alla.

 • Man får avdrag på poängen beroende på hur långt man är efter segraren.

 • Start i motion klass, träningstävlingar, klubb/motalamästerskap, ungdomsserien, öppna klasser eller U-klasser minus 20 poäng.

 • Ultralång, natt(lång), lång och MTB-O: 
  För varje påbörjad 60 sek som löparen är efter segraren dras en (1) poäng från startpoängen.

 • Medel:
  För varje påbörjad 30 sek som löparen är efter segraren dras en (1) poäng från startpoängen.

 • Sprint:
  För varje påbörjad 15 sek som löparen är efter segraren dras en (1) poäng från startpoängen.

Övrigt:

 • Regler kan ändras med omedelbart verkan under pågående år.

 • Poängberäkning görs av Fredrik Korall

 • Tips, synpunkter lämnas tacksamt till Fredrik Korall

 

Resultat

Regler 1981-2012
1981 1982 1983 1984 1985 2018 Vandringspris 1981-1985
1986 1987 1988 1989 1990 Vandringspris 1986-1990
1991 1992 1993 1994 1995 Vandringspris 1991-1995
1996 1997 1998 1999 2000 Vandringspris 1996-2000
2001 2002 2003 2004 2005 Vandringspris 2001-2005
2006 2007 2015 2016  2017  


senaste uppdatering 2018-05-15 11:00:57
Fredrik Korall